Reakce na pracovní nabídku () Přidat do oblíbených

Kariéra v NN

Měníme svět pojišťovnictví, pojďte do toho s námi

Reakce na pracovní nabídku

Obecný zájem

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Zájem
(Pro označení více možností podržte tlačítko Ctrl)
Přílohy
Doporučení
Kliknutím na tlačítko "Odeslat" v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ") poskytuji dobrovolně společnostem finanční skupiny NN Group N.V. působícím na území České republiky (jednotlivě i společně dále jen "NN") souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v tomto dotazníku, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání (výběrové řízení) nebo nabídky spolupráce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytnou k naplnění shora uvedeného účelu, maximálně po dobu 5 let od udělení souhlasu. Dále beru na vědomí, že jsem kdykoliv oprávněn(a) požádat NN o informaci o zpracování uvedených osobních údajů podle § 12 ZOOÚ a že mám možnost postupovat podle § 21 ZOOÚ v případě, že se domnívám, že NN či zpracovatel, kterému byly osobní údaje předány, provádí zpracování uvedených osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.