Naše postavení na trhu

Historie NN sahá do roku 1845. Na český trh společnost vstoupila pod značkou Nationale-Nederlanden v roce 1992 jako první zahraniční pojišťovna po pádu socialismu. Po více než 10 letech v barvách ING se společnost NN svým novým názvem vrátila zpět ke kořenům.

Více o NN na českém trhu

visual-1

Co obnáší naše práce?

Pomáháme klientům naplnit jejich potřeby v oblasti finančního zajištění a dosáhnout jejich cílů.

Více o práci finančního poradce

visual-2

Co mě čeká v prvních třech měsících?

Díky modernímu a cílenému způsobu vzdělávání našich nových kolegů vás naučíme přesně to, co potřebujete, a v takovém detailu, abyste byli schopni poskytovat našim klientům produkty na profesionální úrovni. A to i bez toho, aniž byste nutně museli mít předchozí zkušenosti z oboru. Stačí jen chtít.

Jak se to naučím?

visual-3

Podnikat, nebo zůstat zaměstnancem?

Nevíte, co je lepší? Ve srovnání je vše jasnější. Posuďte sami.

Porovnat obě varianty

visual-4

Kolik si vydělám a za co

Zajímalo by vás, jak vypadá týdenní rozpis aktivit finančního poradce a kolik si za ně vydělá? Na ukázku jsme vám připravili tři varianty výdělku s rozpisem činností, které jsou pro jeho docílení potřebné.

Nahlédnout do poradcova diáře

visual-5

Chci to vzít. Co řeknu doma?

Zvažujete práci finančního poradce, ale bojíte se rozporuplných reakcí vaší rodiny a přátel?

Možná vám pomohou autentické zkušenosti našich kolegů – poradců pro finanční plánování.

Přejít na argumentaci

visual-6

Pošlete nám na sebe kontakt

Zpracování osobních údajů

Kliknutím na tlačítko "Odeslat" v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "ZOOÚ") poskytuji dobrovolně společnostem finanční skupiny NN Group N.V. působícím na území České republiky (jednotlivě i společně dále jen "NN"¨) souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v tomto dotazníku, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání. Tyto osobní údaje budou zpracovávány jen po dobu nezbytnou k naplnění shora uvedeného účelu, maximálně po dobu 1 roku. Dále beru na vědomí, že jsem kdykoliv oprávněn(a) požádat NN o informaci o zpracování uvedených osobních údajů podle § 12 ZOOÚ a že mám možnost postupovat podle § 21 ZOOÚ v případě, že se domnívám, že NN či zpracovatel, kterému byly osobní údaje předány, provádí zpracování uvedených osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.